Detail kurzu z pohledu účastníka

Stránka „Detail kurzu“ poskytuje ucelené informace o daném kurzu. Naleznete zde úvodní informace, časovou osa s milníky a konkrétními úkoly, a dále informace o stavu naplnění kurzu. Uživatel má možnost zobrazit jednotlivé úkoly a po jejich splnění měnit jejich stav na „Dokončený“ případně úkol poslat na revizi nebo znovuotevřít.

V časové ose se zobrazují úkoly, které náleží školenému uživateli.

Na detailu kurzu se dozvíte základní informace kurzu a o jeho obsahu:

 • Název kurzu
 • Přivítání (úvod)
 • Časový údaj s informací, kolik dní zbývá do ukončení nebo zahájení kurzu.
 • Časová osa s uvedením milníku a jednotlivými úkoly. Milníky představují časové období, kdy mají být přiřazené úkoly dokončeny.
 • Postup v kurzu
 • Detail aktuálního úkolu (v pravé části)

Zobrazení úkolu

Pro posun mezi úkoly použijte tlačítka „Předchozí“ a „Další“. Stav úkolu se v tomto případě nemění.

Kliknutím na název úkolu v postranním panelu je také možné zobrazit podrobnější informace o zvoleném úkolu.

 • Název úkolu
 • Datum, kdy má být úkol dokončen
 • Priorita úkolu Důležité / Normální / Dobrovolné – Pokud je zvolena priorita „Normální“, identifikátor priority se nezobrazuje.
 • Obsah úkolu – zadání
 • Kdo mi s pomůže s tímto úkolem?

Dokončení / znovuotevření úkolu

Po splnění úkolu změňte jeho stav pomocí tlačítka „Označit jako dokončené“ na Dokončený.

Pokud je potřeba úkol znovuotevřít tlačítkem „Otevřít úkol“ změníte jeho stav opět na nedokončený.

Schvalování některých úkolů

Pokud splnění úkolu vyžaduje kontrolu pověřenou osobou, zobrazuje se místo akce pro dokončení tlačítko „Poslat ke schválení„. Úkoly, u kterých probíhá schvalování, jsou doplněny o ikonu přesýpacích hodin.

Pokud chcete v tomto stavu úkol upravit, klikněte na tlačítko „Otevřít úkol“. Po provedených úpravách musíte úkol znovu poslat ke schválení. Jakmile jej pověřená osoba zkontroluje a bude vše v pořádku, zobrazí se úkol jako dokončený.

Zpětná vazba na kurz

Systém umožňuje sbírat zpětnou vazbu na kurz od účastníků několika způsoby. Kromě dotazníků, které se zobrazují jako standardní úkoly, se může systém ptát na zpětnou vazbu průběžně po splnění všech úkolů daného milníku. V takovém případě se zobrazí formulář automaticky v modálním okně.

Také po splnění všech úkolů kurzu můžete být vyzvání k poskytnutí zpětné vazby. Ta může tvůrcům kurzu pomoci ke zlepšení obsahu nebo procesu, kterým kurz provázel (například nástupní proces nových zaměstnanců). Doporučujeme sdílet také komentář k vámi zvolenému hodnocení.

Dokončení kurzu

Školení je dokončené po splnění všech důležitých úkolů a také úkolů s normální prioritou. Dobrovolné úkoly se do vašeho postupu nezapočítávají a je možné kurz dokončit i bez nich.