Šablony kurzů

Šablony jsou dostupné pouze manažerům a uživatelům s oprávněním „Správce kurzů“ a vyšším.

Šablona slouží k usnadnění tvorby kurzů zaměstnancům. Každá šablona je definována sadou úkolů, které tvoří předpřipravený obsah kurzu, a může být zacílená na specifickou uživatelskou roli nebo tým.

Seznam šablon

Stránka Všechny kurzy > Šablony zobrazuje seznam všech existujících šablon kurzů v systému a nabízí možnost vytvářet nové nebo aktualizovat existující šablony.

Seznam obsahuje následující informace:

  • Šablona – název šablony s odkazem pro zobrazení detailu a případnou editaci.
  • Úkoly – počet úkolů v šabloně.
  • Platí pro – tým nebo role, pro kterou je šablona kurzu primárně určena (pokud je vybráno více položek – zobrazuje se odkaz s počtem přiřazených týmů nebo rolí).
  • Typ kurzu – název typu kurzu, kterému je šablona přiřazena.

Seznam šablon kurzů je možné filtrovat podle:

  • týmu, pro který je šablona určena
  • role, pro kterou je šablona určena

Vytvoření nové šablony

Pro popis postupu vytvoření šablony pokračujte na následující návod.

Akce s existujícími šablonami

V seznamu se u každé šablony nachází v pravé části tlačítko pro zobrazení nabídky akcí:

  • Zobrazit detail – zobrazí detail šablony (stejně jako předchozí krok).
  • Upravit – Zobrazí šablonu v editačním modu.
  • Odstranit – Odstraní šablonu.
Byl pro Vás tento článek užitečný?